Warunki uczestnictwa w Sympozjum Naukowym „Humanizm a medycyna. Artyści dla zdrowia”

Uwaga!!!

Na prośbę zainteresowanych w dniu 31 lipca 2013 r.
termin rejestracji został zmieniony na dzień 20 września 2013 r.
a termin wpłat kwot akredytacyjnych został zmieniony na 30 września 2013 r.

Uwaga!!!
Anonimowy sponsor umożliwił przedłużenie rejestracji bez konieczności podwyższania kwoty opłaty akredytacyjnej

 

 

 

 

Sympozjum jest otwarte dla środowiska

• naukowców
• lekarzy
• artystów
• specjalistów innych profesji (np. psychologów, arte-terapeutów, opiekunów społecznych, nauczycieli…)

 

Językiem roboczym Sympozjum jest język polski.

Tematyka wystąpień jest określona w zakładce menu: TEMATYKA I CELE.

Forma wystąpienia

• komunikat
• referat
• prezentacja dzieła sztuki

 

Typy publikacji

  • komunikat – nie więcej niż 6 stron znormalizowanych (łącznie do 10 800 znaków ze spacjami)
  • referat – do pół arkusza wydawniczego z możliwością przekroczenia o 600 znaków ze spacjami (czyli łącznie do 20 600 znaków ze spacjami). Ewentualne ilustracje (czarno-białe), wykresy, tabele stanowią integralną część referatu i należy mieć świadomość, że stanowią część arkusza wydawniczego, wyliczaną zgodnie z zasadami liczenia arkusza wydawniczego (zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Arkusz_wydawniczy). Monografia będzie wydana w formacie A5 – co wymusza maksymalne wymiary ilustracji i wykresów.
  • dokumentacja prezentowanego dzieła sztuki:
    • dokumentacja może zawierać do trzech ilustracji kolorowych w plikach w formacie *.tif (CMYK) o minimalnej rozdzielczości 600dpi – w ramach dokumentacji dzieła musi być dołączony opis jego przydatności w procesie zdrowienia, zawierający metodę i cele terapeutyczne (nieprzekraczający 1 800 znaków ze spacjami)
    • fragment prozy, poezja, fragment scenariusza, scenopisu, zapis nutowy dzieła muzycznego, opis akcji teatralnej czy parateatralnej, itp. – w ramach dokumentacji dzieła musi być dołączony opis jego przydatności w procesie zdrowienia, zawierający metodę i cele terapeutyczne (łącznie do 20 600 znaków ze spacjami, w tym opis do 1 800 znaków ze spacjami). Ewentualne ilustracje (czarno-białe), wykresy, tabele stanowią integralną część referatu i należy mieć świadomość, że stanowią część arkusza wydawniczego, wyliczaną zgodnie z zasadami liczenia arkusza wydawniczego (zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Arkusz_wydawniczy). Monografia będzie wydana w formacie A5 – co wymusza maksymalne wymiary ilustracji i wykresów.

Należy zastosować się do niżej podanych Uwag do Autorów tekstów i dokumentacji prezentowanych dzieł, przeznaczonych do druku w monografii.

Klasyfikacja uczestnictwa

• uczestnik zainteresowany wystąpieniem podczas obrad i publikacją w monografii (zwany dalej wykładowcą)
• uczestnik niezainteresowany wystąpieniem podczas obrad ani publikacją w monografii (zwany dalej gościem)
• uczestnik zainteresowany jedynie publikacją swojego materiału w monografii (zwany dalej autorem)

 

Warunki uczestnictwa wykładowcy:

• rejestracja powiązana z nadesłaniem abstraktu wystąpienia (do 600 znaków ze spacjami) w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2013 r.
• wpłata kwoty akredytacji uczestnika (po zakwalifikowaniu abstraktu) na konto Sympozjum

 

Warunki uczestnictwa gościa:

• rejestracja
• wpłata kwoty akredytacji na konto Sympozjum

 

Warunki uczestnictwa autora:

• rejestracja powiązana z nadesłaniem abstraktu publikacji (do 600 znaków ze spacjami) w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2013 r.
• wpłata kwoty akredytacji (po zakwalifikowaniu abstraktu) na konto Sympozjum

 

Terminarz kwalifikacyjny i wysokości opłat:

1. Rejestracji należy dokonać elektronicznie, przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny (w zakładce FORMULARZ REJESTRACYJNY) do dnia 20 września 2013r.
• formularz zaproszenia należy pobrać ze strony Sympozjum (plik PDF do druku)
wykładowcy, goście i autorzy wysyłają ten sam formularz rejestracyjny.

2. W ciągu 24 godzin od wysłania formularza rejestracyjnego nadawca otrzyma e-mail z informacją o kwalifikacji wystąpienia (publikacji). Zakwalifikowane abstrakty będą opublikowane na internetowej stronie Sympozjum.

3. Kwoty akredytacji wykładowców:

• wpłata kwoty akredytacyjnej do 30 września 2013 r. – 550 zł

4. Kwoty akredytacji autorów:

• wpłata kwoty akredytacyjnej do 30 września 2013 r. – 250 zł

5. Kwoty akredytacji gości:

• wpłata kwoty akredytacyjnej do 30 września 2013 r. – 450 zł

6. Wykładowcy w ramach opłaty akredytacyjnej otrzymują:
• pobyt w hotelu w dniach 9-11 października 2013 r. (dwa noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych)
• wyżywienie (kolacja w dniu przyjazdu; śniadanie i obiad – 10.11.2013 r.; śniadanie i obiadokolacja – 11.11.2013 r.)
• uczestnictwo w uroczystym bankiecie (10.11.2013 r.)
• jeden egzemplarz recenzowanej monografii
• materiały konferencyjne i reklamowe

7. Goście w ramach opłaty akredytacyjnej otrzymują:
• pobyt w hotelu w dniach 9-11 października 2013 r. (dwa noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych)
• wyżywienie (kolacja w dniu przyjazdu; śniadanie i obiad – 10.11.2013 r.; śniadanie i obiadokolacja – 11.11.2013 r.)
• uczestnictwo w obradach z prawem głosu w dyskusjach
• uczestnictwo w uroczystym bankiecie (10.11.2013 r.)
• jeden egzemplarz recenzowanej monografii
• materiały konferencyjne i reklamowe

8. Autorzy w ramach opłaty akredytacyjnej otrzymują:
• jeden egzemplarz recenzowanej monografii
• materiały konferencyjne i reklamowe

 

Uwagi do Autorów tekstów i dokumentacji prezentowanych dzieł przeznaczonych do druku w monografii.

1. Do druku są przyjmowane teksty zapisane w formie elektronicznej, stworzone w edytorach zapisujących pliki w formacie: *.docx (np. Microsoft Word).
• nie stosować justowania tekstu
• nie stosować dzielenia wyrazów
• rozważnie stosować ENTER (służący do zakończenia akapitu)
• w górnym lewym rogu pierwszej strony tekstu należy podać: imiona i nazwisko, tytuł naukowy i reprezentowaną jednostkę administracyjną
• poniżej należy umieścić tytuł tekstu bądź prezentacji dzieła sztuki
• poniżej tytułu należy zamieścić streszczenia: w języku polskim i angielskim (streszczenia nie powinny łącznie przekraczać 1200 znaków ze spacjami)
• w tekście należy stosować styl cytowania i bibliografii „Harvard British Standard”
• po tekście głównym należy umieścić bibliografię w porządku alfabetycznym (nazwisko, inicjał imienia, rok wydania. Tytuł. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, strony)
• na ostatniej stronie tekstu należy zamieścić Biogram (do 600 znaków ze spacjami), który  nie stanowi integralnej części komunikatu, referatu czy prezentacji dzieła sztuki

2. Ilustracji „bitowych” (np. fotografii) prosimy nie umieszczać w tekście, lecz podać je w plikach graficznych (akceptujemy wyłącznie pliki o formacie *.tif z rozdzielczością minimum 300dpi bądź pliki w formacie *.jpg z rozdzielczością minimum 600dpi).

3. Ilustracje „wektorowe” w plikach w formacie *.ai, *.cdr bądź *.eps

4. W tekście w miejscu umieszczenia ilustracji prosimy podać nazwę odpowiedniego pliku (np. „tu umieścić fotografię z pliku imsc023.jpg”).

5. Wszystkie pliki potrzebne do publikacji mają być nagrane na nośniku CDR bądź DVD i wraz z jednym egzemplarzem wydruku przesłane w sposób gwarantujący jego bezpieczną przesyłkę lub przekazane sekretarzowi naukowemu podczas Sympozjum.

 

Terminarz publikacji monografii.

1. Ostateczny termin przekazania materiałów do publikacji – ostatni dzień Sympozjum, czyli 11 października 2013 r.
2. Organizatorzy prześlą drogą elektroniczną uwagi recenzentów do końca listopada 2013 r.
3. Ostateczny termin zwrotu (również drogą elektroniczną) materiałów z naniesionymi poprawkami – 15 grudnia 2013 r.
4. Autorzy otrzymają przesyłkę z publikacją monografii z początkiem 2014 r.