Prof. dr hab. Mirosław Żarowski

Mirosław Żarowski, dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek Tożsamotność (1994) i Tarcza Arystotelesa (1999) oraz artykułów z dziedziny historii filozofii i etyki.