Dr nauk medycznych Wiesław Prastowski

wiesiek

Wiesław Prastowski – dr nauk medycznych

Urodził się w 1937 r. na Polesiu, w Łunincu. Na Podlasiu spędził  dzieciństwo i lata szkolne. Dyplom lekarza uzyskał w Akademii Medycznej w 1961 we Wrocławiu. W życiu zawodowym spełniał się jako naukowiec – pracował w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, jako nauczyciel akademicki w Klinice Angiologicznej Akademii Medycznej, jest specjalistą chorób wewnętrznych, doktorem nauk medycznych i angiologiem.

Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i członkiem International Union Angiology. Pracował też w Oddziale Wewnętrznym Szpitala w Misracie w Afryce Północnej (Libia). Kierował przez wiele lat Oddziałem Wewnętrznym Wojewódzkiego Szpitala im. J. Babińskiego we Wrocławiu. Pełnił  funkcję Specjalisty Województwa Dolnośląskiego z zakresu Chorób Wewnętrznych. Po przejściu na emeryturę pracuje jako wykładowca przedmiotów medycznych we Wrocławskiej Akademii Muzycznej.

Jest wiceprezesem i członkiem Honorowym Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej, Honorowym Górnikiem Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” i odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik Turowa” oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Za działalność zawodową i społeczną otrzymał Odznakę Honorową Złotą od Wojewody Województwa Dolnośląskiego. Jest członkiem wielu towarzystw lekarskich, Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, Związku Literatów Polskich. Debiutował w 1996 roku tomikiem wierszy pt. „Zostawić ślad”. Następnie ukazały się tomiki poetyckie „Wejść w ciszę” (1999), „Człowiek potrzebuje człowieka” (2001), „Między świtem a zmierzchem” (2003),  „Dotyk muzy” (2005), „Smakowanie czasu” (2007), „Obrazy słowem malowane” (2009), w 2013 roku ukaże się tomik pt. „Erotyki i nie tylko”. Jego wiersze są zapisem przeżywania świata, odczuwania tajemnicy bytu, sensu istnienia, relacji zdarzeń z przeszłości i teraźniejszości, zadumą i refleksją nad ludzkim losem.