Komitet Naukowy i Organizatorzy Sympozjum

Uniwersytet Wrocławski
– opieka naukowa

Książnica Karkonoska
– obsługa logistyczna

Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki
– obsługa organizacyjna

Komitet Naukowy Sympozjum:

  • dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz – przewodnicząca (pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka książki i wielu artykułów poświęconych filozofii ochrony zdrowia prof. J. Aleksandrowicza)
  • mgr Elżbieta Maria Kotlarska – wiceprzewodnicząca (prezes Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki)
  • mgr Mirosław Jerzy Gontarski – sekretarz (poeta, filozof, członek Związku Literatów Polskich, wiceprezes Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki)
  • prof. dr hab. nauk medycznych Igor Murawow – członek
  • prof. dr hab. Adam Dubik – członek
  • prof. dr hab. nauk medycznych Ełła Bulicz – członek
  • prof. dr hab. nauk medycznych Krzysztof Krajewski-Siuda – członek
  • prof. dr hab. Mirosław Żarowski – członek

 

Komitet Wydawniczy Monografii:

Członkowie:

prof. dr hab. nauk medycznych Krzysztof Krajewski-Siuda, prof. dr hab. Adam Dubik, mgr Elżbieta M. Karmelita-Kotlarska 

Recenzenci:

 prof. dr hab. nauk medycznych Igor Murawow, prof. dr hab. Mirosław Żarowski, prof. dr hab. Maria Szyszkowska

dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz – redaktor naukowy

mgr Mirosław Jerzy Gontarski – redakcja techniczna, projekty, opracowanie monografii