Prof. zw. dr. hab. Marek Bojarski

4ca46ad78e82b_k2

Prof. zw. dr hab. Marek Bojarski,
specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie o wykroczeniach.  Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie kryminologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1984-1991 był zastępcą, a od 1991 roku dyrektorem Instytutu Prawa Karnego i Kryminologii, od 1989 roku –kierownikiem Zakładu Prawa o Wykroczeniach i Prawa Karnego Skarbowego. W latach 1993-1995 i 1999-2002 pełnił funkcję prorektora, a w latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Obecnie jest rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2008 r.). W roku akademickim 2009/2010 był przewodniczącym Kolegium Rektorów. Był profesorem wizytującym w Bostonie, Des Moines, Detroit, Waszyngtonie, Leuven. Był także przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (od 1977 roku). Jest autorem ponad 170 publikacji naukowych (np. monografie: Oceny prawne obszarów stycznych wykroczeń i przestępstw – 1989, Współczesne problemy nauk penalnych. Zagadnienia wybrane – 1994,Kompendium dla samorządu terytorialnego. Ochrona prawna drzew i krzewów: stosowanie środków administracyjnych, inicjowanie ścigania karnego – 1997). Otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa na Uniwersytecie w Tomsku (2010) oraz na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie (2011). W 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej został honorowym obywatelem miasta Przemyśla.