Prof. zw. dr hab. nauk medycznych Igor Murawow

IMGA8985

Prof. zw. dr hab. n. med. Igor Viktorovič Muravov,
specjalista w dziedzinie fizjologii i wychowania zdrowotnego. Ekspert World Health Organization (Światowej Organizacji Zdrowia) i wiceprezes międzynarodowej grupy naukowej tej organizacji z dziedziny aktywności fizycznej (Genewa 1968). Założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Naukowo-Badawczego Problemów Medycznych Kultury Fizycznej i Kliniki Zdrowego Człowieka (Kijów 1969). Inicjator, założyciel i prezes International Association of Valeology (Międzynarodowe Stowarzyszenie Waleologiczne – Radom 2000). Autor ponad 400 publikacji naukowych, w tym 17 monografii (np. we współautorstwie z E. Bulicz Czy profilaktyka medyczna prowadzi do zdrowia? – 2006). Wśród jego uczniów są doktorzy, doktorzy habilitowani, profesorowie z zakresu medycyny, biologii, wychowania fizycznego, filozofii. Za osiągnięcia naukowe uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004).