Prof. zw. dr hab. nauk medycznych Ełła Bulicz

IMGA8888

Prof. zw. dr hab. n. med. Ełła Bulicz,
specjalista w dziedzinie medycyny wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, odnowy biologicznej, higieny. Obecnie Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu. Kierownik zespołu naukowego w Laboratorium Zdrowia Publicznego i Rehabilitacji Fizycznej przy Międzyuniwersyteckim Laboratorium Krymskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. S. I. Georgiewskiego w Simferopolu i Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu. Wiceprezes International Association of Valeology (Międzynarodowe Stowarzyszenie Waleologiczne – Radom 2000). Autorka ponad 270 publikacji naukowych, w tym 12 monografii (np. we współautorstwie z I. Szanin Źródła sportu olimpijskiego – 2005). Na Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „Zdrowie człowieka w warunkach ekologicznych i technologicznych” otrzymała złoty medal za opracowanie podstaw ilościowej diagnostyki zdrowia (Kair 1994). Za osiągnięcia naukowe uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi (2004).