Prof. zw. dr hab. nauk medycznych Zbigniew Domosławski

domoslawski

Prof. zw. dr hab. n. med. Domosławski Zbigniew (ur. 1922)

– specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, specjalista medycyny sportowej, historyk medycyny. Dyplom lekarza Akademia Medyczna Wrocław (1952). Starszy asystent III Klinik Chorób Wewnętrznych AM we Wrocławiu (1951-1958); Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Jeleniej Górze (1958-1987); w latach 1988-1993 Kierownik Zakładu Historii Medycyny i Farmacji AM we Wrocławiu. Aktualnie profesor zwyczajny w Kolegium Karkonoskim – Państwowej Szkole Zawodowej w Jeleniej Górze.

Autor ponad 600 publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu: medycyny wewnętrznej, kardiologii, historii medycyny i granicznych problemów z zakresu filozofii, etyki i literatury (w tym 9 książek).

Jest nadal członkiem Komisji Historycznej i Filozofii Medycyny Polskiej Akademii Nauk.

Kilkakrotnie występował na Światowych Kongresach Polonii Medycznej m.in. w 1997 r. w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wygłosił wprowadzający wykład „Godność chorego i lekarza – jako element bioetyki”.