Mirosław Jerzy Gontarski

Gontarski

Mirosław Jerzy Gontarski, urodził się w 1960 roku w Legnicy. Debiutował w prasie dolnośląskiej w 1979 r. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poeta, filozof, programista, dziennikarz, nauczyciel, informatyk. Członek Związku Literatów Polskich. Wiceprezes Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki.

Mieszkał w Legnicy, w Lublinie, na Żuławach, w Gdyni. Obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu.

Od lat 70. ubiegłego stulecia współtworzy literacki „Ruch Pilleus”, którego członkowie zainspirowani literaturą i kulturą Japonii piszą haiku i kształtują nowe formy literackie. Na przełomie wieków współorganizował „Ogólnopolskie Warsztaty HAIKU” w Chojnowie k. Legnicy. Był wielokrotnym jurorem ogólnopolskich konkursów „Haiku”.

Publikował w prasie dolnośląskiej oraz w almanachach: „Legnickie debiuty literackie” (1981), „Siedem smaków tęczy” (2010), „Ósma strona świata” (2011), „Wielkie wierszowanie w Jeleniej Górze AD2012” (2012) i „Dziewięć sił” (2012). Jego wiersze można znaleźć w internecie.

Opublikował trzy poetyckie tomy: „Mirosława Jerzego Gontarskiego nie ma” (2006), „Mirosława Jerzego Gontarskiego nie będzie” (2007) oraz „Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było”(2010), które tworzą zamierzony tryptyk poetycki: „nie ma – nie będzie – nie było”. Jest też współautorem książki „O sztuce porozumiewania się” (2002).

Oprócz poezji Mirosław Jerzy Gontarski publikuje teksty filozoficzne i czynnie uczestniczy w filozoficznych konferencjach naukowych. W swoich pracach filozoficznych zajmuje się problemem filozofii wojny, ale jest też autorem esejów filozoficzno-religijnych, z filozofii dialogu, filozofii medycyny i ekofilozofii.

Oto tytuły jego niektórych artykułów i esejów:

 • „Pokój na ziemi” w koncepcji filozoficznej Karola Wojtyły, 
 • „Wojna” jako dylemat człowieka wierzącego,
 • Czy „wojny religijne” są konsekwencją fałszywych doświadczeń religijnych?, 
 • O przypadkach bezpośredniego kontaktu umysłu z najwyższą prawdą, 
 • Współczesne ujęcie dialogu jako narzędzia budowania pokoju, 
 • O dialogu interpersonalnym w sytuacji postulowanego przekształcenia „człowieka intelektualnego” w „człowieka duchowego”, 
 • Prolegomena do „Profilaktyki wojny” w filozoficznej koncepcji zdrowego człowieka,
 • Jakim człowiekiem powinien być ekolog?, 
 • Profilaktyka jako kategoria ekologii, 
 • Przyczynek do ekologii wojny. Religie wobec wojny, 
 • Rola świadomości ekologicznej w „wychowaniu” dla przyszłości,
 • O niektórych problemach autentycznej recepcji myśli wschodniej na Zachodzie. Na przykładzie japońskich inspiracji w ruchu poetyckim  „Pilleus” .

Mirosław Jerzy Gontarski jest sekretarzem Komitetu Naukowego Sympozjum.