Elżbieta Maria Karmelita-Kotlarska

ekotloarska

Elżbieta Maria Karmelita-Kotlarska, ur. w Bolesławcu, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni prezes Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Członek Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu. Od kilku kadencji prezes Jeleniogórskiego Klubu Literackiego (obecnie Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki). Animatorka kultury regionu, organizatorka plenerów i biesiad literackich, konkursów o zasięgu lokalnym i krajowym.
Organizatorka sympozjum naukowego z udziałem członków Unii Polskich Pisarzy Lekarzy Sacrum i profanum w literaturze współczesnej oraz corocznych spotkań-warsztatów twórczych Wielkie wierszowanie w Jeleniej Górze konfrontujących środowiska twórcze regionu (z udziałem młodzieży twórczo aktywnej). Swoje utwory publikowała w prasie dolnośląskiej, antologiach, almanachach (także ZLP) i audycjach radiowych oraz telewizyjnych.
W 2009 r. wydała tomik-album Sekretne związki. Karkonosze ze zdjęciami artysty fotografika Jana Kotlarskiego. W 2013 r. opublikowała tom poezji Inna wiosna.

Elżbieta Maria Karmelita-Kotlarska jest wiceprzewodniczącą Komitetu Naukowego Sympozjum.