Dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz

DSC00796lastDr Alina Bernadetta Jagiełłowicz, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku: „filozofia”, współpracuje z Wyższą Szkołą Medyczną w Legnicy. Autorka licznych publikacji naukowych (opublikowała monografie: O naturze ludzkiej. Studium ekofilozoficzne – 2002, Siedlisko ludzkie. Granice i perspektywy – 2006, Szkice z filozofii sztuki. Dorośli, dzieci i zabawki – 2007, Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania filozofii ochrony zdrowia” – 2011, współautorka podręcznika akademickiego O sztuce porozumiewania się – 2002), popularnonaukowych, publicystycznych i literackich; recenzent rocznika „Zdrowie i Społeczeństwo” oraz tomików poetyckich. Jest członkiem International Association of Valeology. Prowadzi badania naukowe w zespole naukowym w Laboratorium Zdrowia Publicznego i Rehabilitacji Fizycznej przy Międzyuniwersyteckim Laboratorium Krymskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. S. I. Georgiewskiego w Simferopolu i Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu.

Dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz jest przewodniczącą Komitetu Naukowego Sympozjum.