Prof. zw. dr hab. nauk medycznych Aleksander Skotnicki

z Katedrą w tle

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Bartłomiej Skotnicki, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu hematologii i transplantologii klinicznej. Jest członkiem władz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem wielu towarzystw naukowych: polskich (m.in. w Polskim Towarzystwie Hematologów i Transfuzjologów jest aktualnie przewodniczącym Oddziału Krakowskiego i członkiem Zarządu Głównego) i zagranicznych (np. Międzynarodowego Towarzystwa Immunofarmakologicznego); komisji PAN (np. Komisji Hematologii Klinicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej); fundacji (jest np. prezesem Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. J. Aleksandrowicza). Jest też Członkiem-Założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Otrzymał m.in. Medal „Gloria Medicinae” 2007 r. (Polskie Towarzystwo Lekarskie – dla najbardziej zasłużonych lekarzy). Opatentował sposób otrzymywania preparatu modulującego odporność z grasic cielęcych (1981r.). Autor i współautor wielu publikacji i doniesień naukowych.