Dr hab. Adam Dubik

100_0290

Adam Dubik studiował filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1976 – 1981. Pracę zawodową rozpoczął on w Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie: Uniwersytet im.  Kazimierza Wielkiego), a w roku 1993 podjął pracę w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. M. Kpernika w Toruniu. Zainteresowania naukowe A. Dubika koncentrują się na francuskiej filozofii współczesnej. Jest on autorem książek: Tożsamość i opór. Główne kategorie epistemologii Emila Meyersona (Toruń, 1995), Filozofia i opór (Toruń, 2003), blisko czterdziestu artykułów, szkiców i recenzji, oraz redaktorem rozprawy Poznanie, podmiot, dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej (Toruń 2002).