Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

022

Maria Szyszkowska – filozof, profesor zwyczajny.
Była sędzią Trybunału Stanu RP w latach 1993-97 oraz senatorem RP V kadencji.
W 2005 roku została nominowana m.in. z inicjatywy Szwajcarii do Pokojowej Nagrody Nobla.
Wykładała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Wiedniu.
Jest autorką 40 książek i ponad 100 zbiorowych.
Organizuje ogólnopolskie konferencje szerząc wartość pokoju i tolerancję.