Idee Sympozjum!

Trynitarne ujęcie: „zdrowie – góry – sztuka”, poszerzenie tytułowego problemu Sympozjum o aspekt miejsca i kreacji artystycznej, przynosi pożytek zarówno dla nauki, jak też pozwala na wyjście z kręgu dociekań teoretycznych do człowieka i jego codzienności. Do refleksji na temat wartości zdrowego i jakościowo cennego życia oraz potrzeby ochrony tegoż skłania sytuacja współczesnego świata, ujawniająca patologiczny charakter na wielu poziomach indywidualnej i społecznej egzystencji. Rozwiązanie problemu wymaga nie tylko redefinicji pojęcia „zdrowie”, ale także dookreślenia celów opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli humanistyki – a zwłaszcza sztuki – w medycynie nowej generacji. To witalistyczne podejście do zagadnienia jest zgodne z waleologią – wielopoziomową oraz interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, reprezentowaną przez naukowców postulujących promocję zdrowia: jego profilaktykę, wzmacnianie i potęgowanie. Chronić zdrowie można w sposób zaplanowany, wykorzystując w lecznictwie sztukę i naturalne środowisko. One to kształtują postawy człowieka oraz jego stany ducha i ciała. Bywanie „u wód” w Karkonoszach, usprawnianie myśli za pomocą ziołowych nośników zdrowia, regeneracja sił witalnych w otwartej i czystej przestrzeni górskiej ze swoistym mikroklimatem znane są nam od Renesansu. Już wtedy wiedziano, że człowiek zdrowy jest twórczo obecny. Sztuka zaś i zbawienne oddziaływanie przyrody łagodzą ból egzystencjalny, uspokajają, odtruwają organizm z toksyn i patologicznych nawarstwień, oczyszczają z „szumu egzystencjalnego”, często też uzdrawiają ciała niedomagające pod względem psycho-fizycznym.

Sympozjum odbywa się w roku, w którym przypada 105 rocznica urodzin i 25 – śmierci Juliana Aleksandrowicza, uważanego za protoplastę nowoczesnego myślenia o istocie życia wartościowego pod względem zdrowotnym. Dlatego w zainicjowanej podczas obrad kreacji artystycznej i debacie naukowej upamiętniona zostanie aktywność medyczna, humanistyczna i artystyczna „Wielkiego Aleksandrowicza”. Był on bowiem przekonany, że piękno wyrastające w naturalny sposób uśmierza ból, zapobiega chorobom lub niejednokrotnie wręcz ulecza bez inwazyjnej ingerencji człowieka. „Wielki Aleksandrowicz” na polu medycznej aktywności zajmował się ekologiczną profilaktyką białaczek i chorób cywilizacyjnych. Był typem uczonego i lekarza o spojrzeniu wizjonerskim: rozpoczął walkę z hałasem, zatruciem wody i powietrza; był też inicjatorem ograniczenia komunikacji spalinowej w centrum Krakowa i wprowadzenia pojazdów elektrycznych; walczył o zdrową i bogatą w biopierwiastki żywność; przyczynił się do rozpoczęcia produkcji filtrów do wody i postulował niezmiękczanie wody pitnej.
Był inicjatorem produkcji w Polsce preparatu grasiczopochodnego o właściwościach immunomodulujących i radio-protekcyjnych (Thymus Factor X – „TFX”). Odkrył przeciwzapalne i immunologiczne właściwości małych dawek nitrogranulogenu, które dziś stosuje się zarówno w medycynie i w weterynarii. Przekonywał, że podziały specjalistyczne w medycynie są tworem sztucznym, przydatnym ze względu na eksplozję informacji dla celów administracyjnych czy dydaktycznych, ale medycyna jest jedna i w związku z tym powinna się zajmować całym człowiekiem: jego trybem życia, charakterem i warunkami pracy, osobowością, ambicjami, umiejętnością pogodzenia się z tym, czego zmienić się nie da. Uczył systemowego, holistycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości. Julian Aleksandrowicz był „Człowiekiem Renesansu”, poza nauką interesował się malarstwem, fotografiką, grał na skrzypcach, w swoim domku w Rożnowie nie tylko pisał na maszynie rozprawy i eseje, ale również nawoził glebę magnezem, sadził drzewa, żeglował i wiosłował.