Rozpoczynamy prace nad „Listem otwartym do Prezesa Rady Ministrów RP”!

KOŃCOWE POSTANOWIENIE UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM

Uczestnicy Interdyscyplinarnego Sympozjum Naukowego „Humanizm a medycyna. Artyści dla zdrowia”, zebrani podczas debaty ,,Wszystko dla zdrowia”, która odbyła się w dniu 11 października 2013 r., postanawiają opracować i wystosować „List otwarty do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej”. Celem „Listu…” jest wymuszenie zajęcia stanowiska przez władze wykonawcze RP w sprawie reformy szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej.

Debata była podsumowaniem kilkunastu wykładów poświęconych potrzebie zintegrowania rozmaitych dziedzin wiedzy i sztuki w celu uleczenia i unowocześnienia systemów leczniczych, obowiązujących w naszym kraju. Przypomniano koncepcję ochrony zdrowia, opracowaną przez prof. Juliana Aleksandrowicza (lekarza i humanistę). Uznano, że „wyprzedziła” ona czasy jej twórcy i jest współcześnie aktualna.

Sympozjum traktujemy jako początek działań na rzecz szeroko rozumianego zdrowia (środowiskowego, społecznego oraz indywidualnego). Istotą postulowanej zmiany jest potrzeba holistycznego ujęcia człowieka i jego otoczenia, co już w ubiegłym wieku zostało potwierdzone naukowo i jest uwzględniane przez dokumenty WHO. Zmiany dotyczyć mają sposobu podejścia do „życia” (w szczególności „życia zdrowego”), definiowanego w kategoriach wartości.